Mateřské školy

Spolupracujeme s mateřskými školami, kde se věnujeme základům bruslení, formou zájmového kroužku. Kroužek bruslení probíhá ve spolupráci se sportovním klubem  HC Hvězda Praha. Cílem je seznámit děti s bruslením, naučit nové dovednosti a podpořit jejich zájem ke sportu. Dále nabídnout dětem a rodičům následné pokračování formou hokeje či krasobruslení ve sportovních klubech.