přihláška do spolku

ČSSČ logo

Přihláška do spolku

Údaje dítěte

Údaje rodiče

Kliknutím na tlačítko "přihlásit se" akceptujete následující:
Prohlašuji, že jsem seznámen s ustanovením stanov spolku a souhlasím s jejich zněním. Souhlasím s účastí na akcích a činnostech pořádaných spolkem.
Souhlasím s řádným hrazením stanovených členských, popř. i jiných poplatků a s kurzovným.
Zároveň prohlašuji, že můj zdravotní stav je odpovídající pro sportovní činnosti a nemám zdravotní omezení pro sportovní tréninky.
Podáním této žádosti dávám souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro účely spolku. Beru na vědomí, že své souhlasy a prohlášení mohu kdykoliv odvolat.